ЯЗВА ПИЩЕВОДА

(oesophageal ulcer) - см. Язва пептическая пищевода, Эзофагит.


Навигация: [Я] [ЯЗ] [язва марьолина] [язва нага] [язва пептическая] [язва роговицы ветвистая] [язва сибирская] [язва тощей кишки]

(c) Медицинский словарь с картой сайта